TEKNOJET YIKAMA MAKİNALARI KULLANIM KILAVUZU

 Teknojet Yüksek Basınçlı Yıkama makinesı; Sıcak ve Soğuk suyu yüksek basınç ile püskürterek sert zemin ve yüzeylerin temizlenmesi amacıyla üretilmiştir.

Kullanma ve Bakım Klavuzunu okumadan makinanızı KULLANMAYINIZ!

SC ve SK ( SICAK-SOĞUK VE SOĞUK MODELLER )

150 BAR, 200 BAR, 250 BAR, 300 BAR makineler için uygundur.

Amacı dışında kullanımla insan sağlığına ve çevreye zarar verebilir.Makinanızı çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik kurallarını mutlaka okuyunuz ve uygulayınız. Yetkili personel haricinde kullandırmayınız.

1.      Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları; Basınçlı su püskürterek herhangi bir yüzey, obje, bina, yapı, vs.lerin sıcak veya soğuk su kullanarak mekanik bir hareketle yıkanması için dizayn edilmiştir. Basınç Tabancası ile hiçbir canlı varlığa ve elektrik tesisatına ve yıkama makinasının kendisine kesinlikle  su püskürtmeyiniz. ( Makinanın yanlış kullanımı sonrası oluşabilecek zararlardan TEKNOJET Sorumlu tutulamaz.

2.      Koruyucu elbise ve eldiven giymeden makine kullanılmamalıdır. İş güvenliği kurallarına   uyunuz.

3.      Çocukların ve acemi kişilerin ya da Eğitimsiz personelin kesinlikle makinayı kullanmasına izin vermeyin

4.      Makinanızı su olmadığı zaman çalıştırmayınız, makinenızın susuz çalışması pompanın içindeki ekipmanlara zarar verir.

5.      Makinanızın çalışmadığı zamanlarda ve bakım gibi durumlarda elektriği prizden çekin ve su girişini kapatın

6.      Kapalı alanlarda çalışırken baca havalandırmasını iyi yapınız çıkan gaz zehirlenmeye sebep olabilir.Ayrıca çalışırken makinanın bacasının açık olmasına dikkat ediniz. Hiçbir şekilde sıcak7soğuk makinenızın bacasına ilave baca eklemeyiniz ve bacayı uzatmayınız.

7.      Makinanızı boya,tiner,gaz,petrol gibi kimyasallar püskürtmek için kullanmayınız.

8.      Makinanız otomatik sistemli ise kullandıktan sonra açma kapama düğmesini kapatıp tetiğe basarak makinanızın içerisindeki basınçlı suyun dışarı çıkmasını sağlayınız. (Makinayı Basınç altında bekletmeyiniz.)

         MAKİNAYI ÇALIŞTIRMAK:

 1. Makinayı hava sirkülasyonu olan düz bir zemine yerleştiriniz.
 2. Makinanızın fişini ehliyetli elektrikçiye bağlatınız ve uygun elektrik akımı gelmesini sağlayınız.
 3. Makinaya elektrik verirken toprak hatlı kablo,fiş ve priz kullanınız, makinanızın elektriğini mutlaka topraklayınız.
 4. Musluğa bağlı ¾” kauçuklu su hortumunu makinanızın su girişine uygun kelepçe ile bağlayınız. Su giriş yerine mutlaka 50 mikron temizlenebilir su filtresi takınız.
 5. Kullanma esnasında besleme suyunun sıcaklığı 45˚ debisi 6 bar olmalıdır.Aksi halde pompa yetersiz su emeceğinden dolayı hava alır ve bu da titreşime,sese,ısınmaya pompanın zarar görmesine neden olur.
 6. Makinayı çalıştırmadan önce pompanın üzerindeki yağ seviye çubuğundan pompanın içinde yeterli miktarda yağ olup olmadığını kontrol ediniz.Eksikse 20W/50 yağ ile tamamlayınız.Eğer yağın değiştirilmesi gerekiyorsa pompanın arkasındaki tapayı sökerek boşaltınız.Yağ seviyesini yağ çubuğu ile ve arka kısmında bulunan tapasını sökerek boşaltınız.Yağ seviyesini yağ çubuğu ile ve arka kısmında bulunan şeffaf tapa ile kontrol ederek koyunuz.
 7. Makinayı çalıştırmadan önce besleme suyunun gelip gelmediğini kontrol ediniz.
 8. Makinanız doğrudan su deposuna bağlanacak ise deponun makinadan en az 2 mt yukarıda olmasını sağlayınız.Mutlaka filtre sistemi koyunuz.Suyunuz kireçli ise mutlaka kireç önleyici kimyasallı filtre kullanınız.Aksi halde korozyondan ve kireçlenmeden firma sorumlu değildir.
 9. Makinanın su çıkışına basınç tabancası bağlamadan önce 1-2 dakika boşta çalıştırınız.Daha sonra hortum ve tabancayı monte ediniz.

     KULLANIM:

1.    Basınç Ayarı ( By-Pass ): Makinanın çalışma basıncı pompa üzerinde bulunan by-pass basınç regülatörü sağa ve sola çevrilmesi ile sağlanır.Makinada ani basınç yükselmesi veya tıkanma meydana geldiği durumlarda basınçlı su by-pass yaparak tekrar emiş hattına gönderilir.DİKKAT! Ayarlayacağınız basınç teknik özellikler tablosunda belirtilen max basınç değerini geçmemelidir.

2.    Yağ: Makinayı çalıştırmadan önce pompanın üzerindeki yağ seviye çubuğunda pompanın içinde yeterli miktarda yağ olur olmadığını kontrol ediniz.Eksikse 10W/40 yağ ile tamamlayınız.Eğer yağın değişmesi gerekiyorsa pompa şanzumanının arkasındaki tapayı sökerek yağı boşaltınız ve yağ çubuğu yağ seviyesini şeffaf tapaya bakarak tamamlayınız.Pompanın yağlanması biel kolunun yağa çarparak pompa içi aksamlara sıçratması ile olur.Yağın az olması bielin çalıştığı yatakların sarmasına çok olması keçelerden sızmasına sebep olur.

3.    Soğuk Su ile Çalıştırma: Besleme suyunun geldiğine kontrol ediniz. Düz tabanca modellerinde ilk önce Yüksek Basınçlı Tabancayı tutunuz. Açma kapama şalterini START konumuna alınız.Makina yüksek basınç ile çalışacağı için geriye doğru tepki verecektir dikkatli olunuz.Çalışma esnasında tabancayı kontrol altında tutunuz.

4.    Sıcak Su ile Çalıştırma: Makine soğuk su konumunda çalışır iken şalterini açık konumuna alınız.İstediğiniz sıcaklık derecesini TERMOSTAT’tan ayarlayınız.Bu konumda fan motoru, ateşleme trafosu, mazot pompası, ventil bobini aynı anda çalışmaya başlayacaktır.Ateşleme trafosundan gelen yüksek voltaj ateşleme bujilerinden geçerek iki buji arasında kıvılcım oluşturur.Aynı anda fan motoru ile akuple bağlı mazot pompası ısıtma kazanının üst kapağından bujilerin arasındaki mazot memesine 5-10 bar basınç ile mazot basar.Mazot memesinden çıkan mazot ateşleme bujilerinin oluşturduğu kıvılcım ile çalışmaya başlar.Oluşan alev serpantinin içinden geçen suyun ısınmasını sağlar.Yanma esnasında ortaya çıkan karbondioksit gazı fanın üflediği temiz havanın ısıtma kazanına girmesi ile makinanın bacasından dışarı atılır.Dikkat!... Bacadan çıkan gaz kapalı ortamda zehirlenmelere neden olabilir.Bu sebeple makinanın bacasının 20 cm üzerinde davlumbaz sistemi sağlayınız.

5.    Buhar Püskürtme: Makinanızın by-pass ında basıncı 35 bara düşürün termostattan sıcaklığı 100 ˚C ayarlayın buhar ile çalışmanız bittiğinde basıncı tekrar eski konuma getiriniz.

6.    Sıcak Suyu Durdurma: Sıcak su ile işiniz bittiğinde termostat 0˚C alınız.Sıcak şalterini kapatınız.Sistemde sıcak su tahliye edilene kadar soğuk şalterini kapatınız.Dikkat!... Makinada sıcak su bırakıldığında kireçlenmeye sebebiyet verirsiniz.

7.    Daha detaylı bilgi için her zaman firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.

 

TEKNOJET 800 BAR EXPROOF ELEKTRİKLİ BASINÇLI SU JETİ KULLANMA KLAVUZU

 

 

   Teknojet 800 BAR EXPROOF SU JETİ ; Yüksek basınçlı su ile temizleme, kazıma ve aşındırma ve sökme  işlemlerinin hızlı ve daha kolay bir şekilde yapılması için üretilmiş tazyikli Su Jeti makinesidir.  Suyun Yüksek Basınçlı pompa ile sıkıştırılıp 800 bar basınç ile püskürtülmesi, Sulu Kumlama Yapılması ve Profesyonel kullanıcılar için üretilmiştir.

Amacı dışında kullanımla insan sağlığına ve çevreye zarar verebilir.Makineyi çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik kurallarını mutlaka okuyunuz ve uygulayınız.

"Yüksek Basınçlı Su Jetinin Yetkili Operatör haricinde kullanılmamasına önemle dikkat ediniz."

               

   Elektrik tesisatını ve elektrik kablolarının bağlantısını önemle yetkili kişilere yaptırınız ( Exproof Su Jetleri Motorları Sanayi Cerayanı ile çalışmaktadır. )

   Su Jetinin Yüksek Basınçlı Tabancası ile  hiçbir canlı varlığa ve elektrik tesisatına su püskürtmeyiniz

   Su Jeti Koruyucu elbise, eldiven ve basınca dayanıklı çizme giymeden kullanılmamalıdır.

   Çocukların ve yetkisiz i kişilerin kesinlikle makinayı kullanmasına izin vermeyin

   Makinanızı su olmadığı zaman çalıştırmayınız, suyun olmaması pompanın içindeki ekipmanlara  ( keçelere ) zarar verir.

   Makinanızın çalışmadığı zamanlarda ve bakım gibi durumlarda elektriği prizden çekin ve su girişini kapatın

   Kapalı alanlarda çalışırken Elektrik motorunun hava almasına özen gösteriniz.

   Makinanızı “Boya,Tiner,Gaz,Petrol” gibi kimyasallar püskürtmek için kullanmayınız.

  Atex Begeli olan Exproof Basınçlı Su Jeti ZONE 1 dir.

  Atex Belgesi Elektrik Panosu üzerine bilgilendirme amacıyla yapıştırılmıştır.

   Exproof Su Jeti Suyu depodan emiş yapabilme özelliğine sahiptir. Depo kullanılması durumunda depoya kesinlikle farklı bir sıvı koymayınız. Depoda sadece su bulunmalıdır. Depo çıkışına 50 mikron su filtresi bağlayınız. Su Jeti Filtre olmadan Kullanmayınız.

       

 

  800   BAR EXPROOF YÜKSEK BASINÇLI SU JETİ MAKİNASINI ÇALIŞTIRMAK:

 1. Kullanacağız Basınçlı Su Jeti dakikada 24 litre su debili ve 800 Bar Basınçlıdır. Makinanın Elektrik Motoru Exproof Özellikte olup 100 Devir/ Dakikadır,  Ayarlanabilir Turbo Basınç Özelliğine sahiptir.
 2. Makinayı hava sirkülasyonu olan düz bir zemine yerleştiriniz.
 3. Makinanızın fişini ehliyetli elektrikçiye bağlatınız ve uygun elektrik akımı gelmesini sağlayınız.
 4. Makinaya elektrik verir iken toprak hatlı kablo,fiş ve priz kullanınız, makinanızın elektriğini mutlaka topraklayınız.
 5. Musluğa bağlı ¾” kauçuklu su hortumunu makinanızın su deposu girişine uygun kelepçe ile bağlayınız.
 6. Kullanma esnasında besleme suyunun sıcaklığı 45˚ debisi 6 bar olmalıdır.Aksi halde pompa yetersiz su emeceğinden dolayı hava alır ve bu da titreşime,sese,ısınmaya pompanın zarar görmesine neden olur.
 7. Makinayı çalıştırmadan önce pompanın üzerindeki yağ seviye çubuğundan pompanın içinde yeterli miktarda yağ olup olmadığını kontrol ediniz.Eksikse 20W/50 yağ ile tamamlayınız.Eğer yağın değiştirilmesi gerekiyorsa pompanın arkasındaki tapayı sökerek boşaltınız.Yağ seviyesini yağ çubuğu ile ve arka kısmında bulunan tapasını sökerek boşaltınız.Yağ seviyesini yağ çubuğu ile ve arka kısmında bulunan şeffaf tapa ile kontrol ederek koyunuz.
 8. Makinayı çalıştırmadan önce besleme suyunun gelip gelmediğini kontrol ediniz.
 1. Su Jetine Mutlaka filtre sistemi koyunuz.Suyunuz kireçli ise keainlikle kireç önleyici kimyasallı filtre kullanınız.Aksi halde korozyondan ve kireçlenmeden firma sorumlu değildir.

   

  KULLANIM:

 1. Basınç Ayarı:

                   Makinanın çalışma basıncı pompa üzerinde bulunan by-pass basınç regülatörü sağa ve sola  çevrilmesi ile sağlanır.Makinada ani basınç yükselmesi veya tıkanma meydana geldiği durumlarda basınçlı su by-pass yaparak tekrar emiş hattına gönderilir.Tüm Modellerde kullanmış olduğumuz by pass TURBO özelliklidir.

      DİKKAT! Ayarlayacağınız basınç teknik özellikler tablosunda belirtilen max basınç değerini geçmemelidir. ( 800 BAR )

 1. Yağ:

       Makinayı çalıştırmadan önce pompanın üzerindeki yağ seviye çubuğunda pompanın içinde yeterli miktarda yağ olur olmadığını kontrol ediniz.Eksikse10W/40 yağ ile tamamlayınız. Eğer yağın değişmesi gerekiyorsa pompa şanzumanının arkasındaki (Karter) tapayı sökerek yağı boşaltınız ve yağ çubuğu yağ seviyesini şeffaf tapaya bakarak tamamlayınız.Pompanın yağlanması biel kolunun yağa çarparak pompa içi aksamlara sıçratması ile olur.Yağın az olması bielin çalıştığı yatakların sarmasına çok olması keçelerden sızmasına sebep olur.

 1. Çalıştırma:

      Besleme suyunun geldiğine kontrol ediniz.  makinenın panosunda bulunan açma kapama şalterini 1 konumuna getiriniz. Tetikten kumandalı tabancanın tetiğine bastığınıda makine 800  bar basınçlı su püskürtmesi yapar. Makine ile işiniz bittiğinde önce şalteri 0 konumuna getiriniz ve tabancadaki basıncı boşaltmak için bir kere tetiğe basıp içindeki basıncı boşaltınız. Elektrik Motorunun dönüş yönü önemli değildir. her iki yönde de çalışabilir.

TEKNOJET MAKİNA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TUNA MAH. 5627/2 SK. NO: 32 ÇAMDİBİ – BORNOVA / İZMİR

http://www.teknojet.com.tr   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

0 532 625 13 50     -       0 532 762 39 04

                

800 Bar Exproof Basınçlı Su Jeti için daha detaylı bilgi alabilir bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

 • Yüksek Basınçlı Yıkama Makinası Kullanım klavuzu
 • Yıkama Jeti Kullanma Klavuzu
 • Yıkama Makinası Kullanma Klavuzu

Haberler

Teknojet arel Teknojet bim Teknojet borcelik Teknojet borusan Teknojet calik Teknojet celtas Teknojet cimentas Teknojet delphi Teknojet dere Teknojet doco Teknojet dokuz Teknojet ege Teknojet egesan Teknojet eshot Teknojet eti Teknojet euas Teknojet fatih Teknojet gurmak Teknojet guzelbahce Teknojet halkbank Teknojet igsas Teknojet isbankasi Teknojet isdemir Teknojet izmirgaz Teknojet koctas Teknojet kutahya Teknojet marmara Teknojet mip Teknojet mng Teknojet onur Teknojet petrolyag Teknojet polenezkoy Teknojet saba Teknojet saglik Teknojet sinop Teknojet tjk Teknojet tosyali Teknojet trt Teknojet tupras Teknojet yasar

 

İLETİŞİM BİLGİNİZİ YAZIN, SİZE ULAŞALIM!

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgileri doldurmanız yeterli

iso9001tsece

Whatsapp'tan Bize Yazın

+90 532 625 1350